Roman

Romeinse cijfers I=1 V=5 X=10 L=50 C=100 D=500 M=1000

Overzicht Romeinse getallen met uitleg en voorbeeld berekening optellen en aftrekken.

De waarden van de losse lettersymbolen worden bij elkaar opgeteld, behalve als een symbool met een lagere waarde vóór een symbool met een hogere waarde staat. In dat laatste geval wordt de lagere waarde ervan afgetrokken. XI = 11 en IX = 9. Voor de rest is de volgorde van de getallen van hoog naar laag. Er mogen niet meer dan drie van dezelfde tekens achter elkaar staan en het cijfer nul (0) bestaat niet als Romeins cijfer in het oude Romeinse Rijk.

Roman Numeral Calculator:

Cijfer/jaar Romeins Berekening

0
1 I 1
2 II 1+1
3 III 1+1+1
4 IV 5-1
5 V 5
6 VI 5+1
7 VII 5+1+1
8 VIII 5+1+1+1
9 IX 10-1
10 X 10
11 XI 10+1
12 XII 10+1+1
13 XIII 10+1+1+1
14 XIV 10-1+5
15 XV 10+5
16 XVI 10+5+1
17 XVII 10+5+1+1
18 XVIII 10+5+1+1+1
19 XIX 10-1+10
20 XX 10+10
21 XXI 10+10+1
22 XXII 10+10+1+1
23 XXIII 10+10+1+1+1
24 XXIV 10+10-1+5
25 XXV 10+10+5
26 XXVI 10+10+5+1
27 XXVII 10+10+5+1+1
28 XXVIII 10+10+5+1+1+1
29 XXIX 10+10-1+10
30 XXX 10+10+10
31 XXXI 10+10+10+1
32 XXXII 10+10+10+1+1
33 XXXIII 10+10+10+1+1+1
34 XXXIV 10+10+10-1+5
35 XXXV 10+10+10+5
36 XXXVI 10+10+10+5+1
37 XXXVII 10+10+10+5+1+1
38 XXXVIII 10+10+10+5+1+1+1
39 XXXIX 10+10+10-1+10
40 XL 50-10
41 XLI 50-10+1
42 XLII 50-10+1+1
43 XLIII 50-10+1+1+1
44 XLIV 50-10-1+5
45 XLV 50-10+5
46 XLVI 50-10+5+1
47 XLVII 50-10+5+1+1
48 XLVIII 50-10+5+1+1+1
49 XLIX 50-10-1+10
50 L 50

51 LI 50+1
52 LII 50+1+1
53 LIII 50+1+1+1
54 LIV 50-1+5
55 LV 50+5
56 LVI 50+5+1
57 LVII 50+5+1+1
58 LVIII 50+5+1+1+1
59 LIX 50-1+10
60 LX 50+10
61 LXI 50+10+1
62 LXII 50+10+1+1
63 LXIII 50+10+1+1+1
64 LXIV 50+10-1+5
65 LXV 50+10+5
66 LXVI 50+10+5+1
67 LXVII 50+10+5+1+1
68 LXVIII 50+10+5+1+1+1
69 LXIX 50+10-1+10
70 LXX 50+10+10
71 LXXI 50+10+10+1
72 LXXII 50+10+10+1+1
73 LXXIII 50+10+10+1+1+1
74 LXXIV 50+10+10-1+5
75 LXXV 50+10+10+5
76 LXXVI 50+10+10+5+1
77 LXXVII 50+10+10+5+1+1
78 LXXVIII 50+10+10+5+1+1+1
79 LXXIX 50+10+10-1+10
80 LXXX 50+10+10+10
81 LXXXI 50+10+10+10+1
82 LXXXII 50+10+10+10+1+1
83 LXXXIII 50+10+10+10+1+1+1
84 LXXXIV 50+10+10+10-1+5
85 LXXXV 50+10+10+10+5
86 LXXXVI 50+10+10+10+5+1
87 LXXXVII 50+10+10+10+5+1+1
88 LXXXVIII 50+10+10+10+5+1+1+1
89 LXXXIX 50+10+10+10-1+10
90 XC 100-10
91 XCI 100-10+1
92 XCII 100-10+1+1
93 XCIII 100-10+1+1+1
94 XCIV 100-10-1+5
95 XCV 100-10+5
96 XCVI 100-10+5+1
97 XCVII 100-10+5+1+1
98 XCVIII 100-10+5+1+1+1
99 XCIX 100-10-1+10
100 C 100

200 CC 100+100
300 CCC 100+100+100
400 CD 500-100
500 D 500
600 DC 500+100
700 DCC 500+100+100
800 DCCC 500+100+100+100
900 CM 1000-100
1000 M 1000
1100 MC 1000+100
1200 MCC 1000+100+100
1300 MCCC 1000+100+100+100
1400 MCD 1000-100+500
1500 MD 1000+500
1600 MDC 1000+500+100
1700 MDCC 1000+500+100+100
1800 MDCCC 1000+500+100+100+100
1900 MCM 1000-100+1000
1990 MCMXC 1000-100+1000-10+100
1991 MCMXCI 1000-100+1000-10+100+1
1992 MCMXCII 1000-100+1000-10+100+1+1
1993 MCMXCIII 1000-100+1000-10+100+1+1+1
1994 MCMXCIV 1000-100+1000-10+100-1+5
1995 MCMXCV 1000-100+1000-10+100+5
1996 MCMXCVI 1000-100+1000-10+100+5+1
1997 MCMXCVII 1000-100+1000-10+100+5+1+1
1998 MCMXCVIII 1000-100+1000-10+100+5+1+1+1
1999 MCMXCIX 1000-100+1000-10+100-1+10
2000 MM 1000+1000
2001 MMI 1000+1000+1
2002 MMII 1000+1000+1+1
2003 MMIII 1000+1000+1+1+1
2004 MMIV 1000+1000-1+5
2005 MMV 1000+1000+5
2006 MMVI 1000+1000+5+1
2007 MMVII 1000+1000+5+1+1
2008 MMVIII 1000+1000+5+1+1+1
2009 MMIX 1000+1000-1+10
2010 MMX 1000+1000+10
2011 MMXI 1000+1000+10+1
2012 MMXII 1000+1000+10+1+1
2013 MMXIII 1000+1000+10+1+1+1
2014 MMXIV 1000+1000+10-1+5
2015 MMXV 1000+1000+10+5
2016 MMXVI 1000+1000+10+5+1
2017 MMXVII 1000+1000+10+5+1+1
2018 MMXVIII 1000+1000+10+5+1+1+1
2019 MMXIX 1000+1000+10-1+10
2020 MMXX 1000+1000+10+10

Roman

Romeinsecijfer.nl

Privacy/Disclaimer